Titlu proiect: Towards perovskite large area photovoltaics (PERLA-PV)

Cod proiect: EEA-RO-NO-2018-0106

Director Proiect: Dr. Ioana Pintilie

Programul de incadrare al proiectului: Granturi SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și întărirea relațiilor bilaterale între statele donoare și cele 15 țări Europene din centrul și sudul Europei și cele Baltice.

Cele trei țări donoare cooperează strâns cu Uniunea Europeană prin intermediul Acordului asupra Spațiului Economic European (EEA – European Economic Area). Țările donoare au furnizat 3.3 miliarde € prin scheme consecutive de granturi între anii 1994-2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile de tip SEE se ridică la valoarea de 1.55 miliarde €.

Prioritățile pentru această perioadă sunt:
#1 Inovare, Cercetare, Educație și competivitate
#2 Includere socială, Găsirea de locuri de muncă pentru tineri și Reducerea sărăciei
#3 Mediu, Energie, Schimbări Climatice și o economie orientată pe reducerea carbonului
#4 Cultură, Societate Civilă, O bună guvernare și Drepturi fundamentale
#5 Justiție și Afaceri Interne

Granturile EEA sunt finanțate în comun de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în funcție de PIB (produsul intern brut)-ul acestora.

Eligibilitatea pentru Granturi reflectă criteriile stabilite pentru Fondul de Coeziune al Uniunii Europene destinat țărilor membre în care venitul național brut (VNB) pe locuitor este mai mic decât media de 90% a UE.

Contract: NR. 36 ⁄ 2021

Durata: 01.01.2021 – 31.12.2023 (36 luni)

Finanțare: Proiect finanțat din fondurile Programului Cercetare asociat Granturilor SEE (EEA Grants) 2014-2021 și administrat de UEFISCDI

Buget din Program: 5.672.870,39 Lei

Buget propriu: 850.930,56 Lei

Parteneri:

PP- National Institute of Materials Physics (NIMP)

P1- University of Oslo (UiO)

P2- Reykjavik University (RU)

P3- Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)

P4-Tritech Group (WATTROM)

SPRIJINIT DE

Working together for a green, competitive and inclusive Europe


PARTENERI

...
...
...
...
...

LINK-URI UTILE