Obiective

Scopurile / obiectivele generale ale proiectului sunt:

  • să dezvolte celule solare și module fotovoltaice cu perovskiti, eficiente, stabile, reproductibile, in configuratie standard și inversate fabricate cu tehnologii accesibile la scară largă și ecologice, reducând la minimum poluanții în timpul procesului de fabricație. Se așteaptă ca, prin dezvoltarea de panouri fotovoltaice stabile și cu costuri reduse, cu o eficiență optimizată, să fie stimulată utilizarea unor astfel de dispozitive în clădiri publice și private, cum ar fi birouri, supermarketuri, case, școli etc., , contribuind astfel la creșterea ponderii surselor regenerabile de energie energie în bilanțul energetic în România și statele donatoare.
  • sa contribuie la consolidarea bazei de cunoștințe privind aplicarea tehnologiei de mediu; vor fi dobândite noi cunoștințe cu privire la modul în care PSC-urile pot fi optimizate pentru aplicații la scară largă și cum pot fi fabricate utilizând tehnologii ecologice cu amprentă redusă de carbon.

Obiectivele specifice (ținte cheie) care trebuie atinse în timpul proiectului PERLA-PV sunt:

O1 – înțelegerea principiilor fizice de lucru ale celulelor solare cu perovskiti și găsirea de soluții pentru creșterea și stabilizarea PCE în timp ce se lărgeste aria celulelor

O2 – reducerea cantitatii de materiale costisitoare și solvenți toxici utilizați în procesul de fabricație a structurilor PSC standard și inversate, folosirea  altor compuși ieftini și ecologici

O3 – stabilizarea performanței PCE a PSC prin inginerie compozițională și înlocuiri adecvate, inclusiv a contactelor selective.

O4 – îmbunătățirea eficienței colectării de sarcina prin optimizarea interfețelor dintre straturile celulei

O5 – dezvoltarea de tehnologii ieftine de fabricație pentru suprafețe mari (imprimare și pulverizare) pentru toate straturile componente din PSC-uri, structuri standard și inversate

O6 – obținrea dei PSC-uri eficiente și module fotovoltaice încapsulate cu suprafață mare si PCE peste 15%

Provocările care trebuie rezolvate în timpul proiectului sunt:

Științific (toate bazate pe modelare teoretică și experimente):

  • înțelegerea fundamentală a mecanismelor din spatele degradării PSC și găsirea de soluții pentru a le opri.
  • înțelegerea fundamentală a efectelor de histerezis și găsirea unor modalități tehnologice de a le atenua.
  • optimizarea interfețelor dintre absorbantul de lumină perovskit de halogenură și materialele transportoare de electroni și găuri
  • găsirea de alternative mai puțin toxice pentru solvenții utilizați în procesul de fabricare a PSC-urilor, precum și pentru straturile componente și electrozii care sunt implicați în degradarea celulelor
  • păstrarea, dacă nu îmbunătățirea, colectarii de sarcina și PCE în PSC de arie mare și module fotovoltaice fabricate cu tehnologiile de imprimare dezvoltate.

Tehnic

  • gasirea de soluții adecvate pentru procesarea modulelor fotovoltaice, păstrând în același timp PCE-urile PSC.

SPRIJINIT DE

Working together for a green, competitive and inclusive Europe


PARTENERI

...
...
...
...
...

LINK-URI UTILE